menuclose

Privacyreglement

frn-fotografie, gevestigd aan de Titus Brandsmastraat 3 1964BV Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens van frn-fotografie

 • Naam: Frances Baltus-Zwanenburg
 • Bedrijfsnaam: frn-fotografie
 • Telefoon: +31634183316
 • e-mail: info@frn-fotografie.nl
 • website: www.frn-fotografie.nl
 • KvK nummer: 55814085

Persoonsgegevens die ik verwerk
frn-fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (alleen nodig indien de fotosessie bij jullie thuis plaats vindt)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
frn-fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen
frn-fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Een plugin voor wordpress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden bewaard. Mocht u hier gegevens hebben ingevuld, dan blijft dit (alleen inzichtelijk voor frn-fotografie bewaard in deze plugin).
 • De mailbox van frn-fotografie, dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens worden bewaard op de computer van frn-fotografie. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van frn-fotografie.
 • Fotobestanden, zowel RAW + JPG, worden bewaard, nabewerkt en opgeslagen op de computer + harde schijf van frn-fotografie.
 • Gemaakte fotobestanden worden geupload via de website PicturePresent waar zij een slideshow + webstore voor de klant vormen. De link naar PicturePresent is beveiligd met een wachtwoord die alleen bekend zal zijn voor de klant en fotograaf. De bestanden in de slideshow + webstore zullen twee maanden online staan. Daarna wordt de link offline gehaald en de foto’s verwijderd.
 • Fotobestanden worden verzonden via WeTransfer. Zodra de download link van zeven dagen is verstreken worden de fotobestanden automatisch verwijderd en zijn dan ook niet meer te downloaden.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang frn-fotografie nog actief in bedrijf is.
 • Fotobestanden zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard zolang frn-fotografie nog actief in bedrijf is tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft deze te willen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
frn-fotografie zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Foto’s publiceren in portfolio, blogpost of sociale media
Deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van het vak en expertise als fotograaf. De klant behoudt ten alle tijden het recht om hier geen toestemming voor te verlenen. Ook heeft de klant recht op vergetelheid. Wil de klant achteraf toch niet dat zijn foto’s worden gepubliceerd dient frn-fotografie hieraan gehoor te geven en zal de fotobestanden binnen een termijn van vier weken verwijderen.

Cookies of vergelijkbare technieken
frn-fotografie maakt gebruik van Google Analytics. Je kunt je cookies gemakkelijk verwijderen bij de instellingen van je webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door frn-fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop frn-fotografie met jouw persoonsgegevens omgaat.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
frn-fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van frn-fotografie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@frn-fotografie.nl.